Hem Skulpturer Info i Arbete Kontext Om Kontakt Mosaiker  
Språk:  -Svenska
-English
 
 


Hur man skapar en bronsskulptur med förlorat-vax-metoden  (“cire perdu”)

- 234 fotografier av processen -

Förlorat vax metoden är en mycket mångsidig metod med många användningsområden. Den lämpar sig väl för projekt alltför komplicerade för andra metoder. Metoden innebära att en skulptur eller kopia utförs i vax. Denna ”förloras” sedan under processens gång, vid urbränning av gjutformen.

Förlorat vaxmetoden användes redan så tidigt som ca 3500 f. Kr. i det gamla Mesopotamien och Indien, såväl som i Egypten ca 2200 f. Kr. Senare användes den av greker, etrusker och romare. Metoden har också använts tidigt i andra delar av världen. Renässansmästarna på 1400-talet återupptog förfarandet, efter att ha studerat de gamla grekernas och romarnas arbetssätt.

Brons är en legering som, för det mesta, består av till största delen koppar med en tillsats av tenn. Brons lämpar sig väl för gjutning av skulpturer på grund av sin styrka och motståndskraft mot korrosion och slitage. Brons är relativt lätt att bearbeta och metallen har en fin egen färg och går bra att patinera. (Eftersom processen varierar, är dessa foton endast exempel på hur den kan gå till.)
(Bronsgjutare, på ovanstående bilder, är skulptören Vladimir Stoces, assisterad av
skulptörerna Antonio Priore, Emma Ströde och Kerstin Merlin Eriksdotter.
Montering av bronsskulptur på stensockel visas här av stenskulptören Ulf Johnsson.)
 
Foto: Merlin, Håkan Emilsson, Johan,
Dan Henriksson, Vladimir Stoces
Processen kan grovt sett indelas i följande steg:
  1. Skapande av ett original (i vax eller annat material)
  2. Formtagning, med t ex silkon och gips, för tillverkning av vaxkopior
  3. Gjutning av vaxkopior
  4. Retuschering av vaxkopior
  5. Kanalsättning - ingöten och luftkanaler (för evakuering av gaser) samt ”tratt” (för ihällande av brons) sätts på plats. Alla kanaler är i vax, för att senare kunna brännas ur och lämna tomrum i formen i vilket bronset rinner in och skapar en exakt kopia i metall av den urbrända retuscherade vaxkopian
  6. Uppbyggnad av keramisk/eldfast form runt den retuscherade vaxkopian med sina kanaler
  7. Urbränning av vaxet (här med brännare) samt sintring av den keramiska formen i ugn
  8. Gjutning av brons i den keramiska formen
  9.
Efterarbete:
urslagning, dvs den keramiska formen avlägsnas och alla formrester samt kärnmassa (om skulpturen är ihålig) tas bort,
kapning av kanaler
svetsning av spikhål (spikar ditsatta för att hålla kärnmassan på plats) och eventuella fel uppkomna i gjutningen, samt svetsning av själva skulpturen om den, vilket ofta är fallet, varit gjuten i flera delar.
ciselering med användande av såväl manuella som maskinella verktyg,
slutlig ytbehandling och eventuell polering samt förberedande av ytan för patinering,
kemisk patinering och skyddande vaxlager
eventuell montering


Med stort tack till Vladimir Stoces för att han har visat de olika stegen i bronsgjutningsprocessen,
och till Ulf Johnsson för att han visat hur man, på ett säkert sätt, monterar en bronsskulptur på en sockel av granit.

Ytterligare information om bronsgjutning finns exempelvis i Wikipedia: Bronze sculpture; Bronze; Patina (informationen är på engelska)


Använd fullskärmknappen  för att växla mellan full och normal skärm.

 

tillbaka

Hem Skulpturer Info i Arbete Kontext Om Kontakt Mosaiker  
 
© Copyright 2000-2021 Kerstin Merlin Eriksdotter / QBRITS AB