Kerstin Merlin Eriksdotter
     
Home Sculptures Info   at Work Context About Contact Mosaics  
Language:  -Svenska
-English
  
Tell Us Tell Us
 
Molnseglaren Natten gick hän, det grydde till dag och de seglade ständigt.
(Molnseglaren)
Beyond Space and Time Beyond Space and Time /
Bortom tid och rum
 
It concers us, III It concers us, III /
Det angår oss, III
Dreams of another existence Dreams of another existence /
Drömmar om en annan existens
In the mind of a horse In the mind of a horse /
I huvudet på en häst
Life Returns Life Returns /
Livet återvänder
Ball at the Castle (Hälge) Ball at the Castle (Hälge) /
Bal på Slottet
It concerns us, II It concerns us, II /
Det angår oss, II
The Beginning of a Marvellous Adventure, II The Beginning of a Marvellous Adventure, II /
Början på ett fantastiskt äventyr, II
 
Miss You my friend Miss You my friend /
Saknad vän
It concerns us, IV It concerns us IV/
Det angår oss IV
Forget-me-not Forget-me-not /
Förgätmigej
On the Brink of Knowledge On the Brink of Knowledge
The Chicken or the Egg The Chicken or the Egg / Hönan och ägget
(Agda)
in cooperation with stone artist Ulf Johnsson
Enigma II (The Wax Princess Spaceship) Enigma II (The Wax Princess Spaceship) /
Gåtan, II (Vaxprinsessans rymdskepp)
Enigma (Eye of Imir) Enigma (Eye of Imir) /
Gåtan (Imirs öga)
Secrets Secrets /
Hemligheten
Endeavour (I) Endeavour (I) / Strävan (Jag)
Trust Trust / Tillit
Pas de deux Pas de deux
Hand in Hand III Hand in Hand III /
Hand i Hand III
Hand in Hand I Hand in Hand I /
Hand i Hand I
Freedom Freedom / Frihet
Fairy of the Meadows Fairy of the Meadows /
Ängsälva
Closer to Heaven, I Closer to Heaven, I /
Närmare himlen, I
Closer to Heaven, II Closer to Heaven, II /
Närmare himlen, II
Closer to Heaven, III Closer to Heaven, III /
Närmare himlen, III
Male Angel Male Angel/Ängel
The way things are The way things are /
Sakernas tillstånd
Light at Heart Light at Heart /
På lätta vingar
Everlasting Everlasting /
Eternell
Soul, II Soul, II / Själ, II
Soul I & Soul III Soul I & Soul II /
Själ I & Själ III
The weeper The Weeper / Gråterskan
Whirl_Wind Whirl-Wind /
Virvelvind
Safety under the Wing Safety under the Wing /
Trygghet under vingen
Nornor Nornor / Nornor
I The Beginning of a Marvellous Adventure /
Början på ett fantastiskt äventyr
Learning to Fly Learning to Fly /
Flyglektionen
Centaur Centaur /
Kentaur
Springtime / Vårlek Springtime / Vårlek
Evolution Evolution
Birds in Love Birds in Love I & II /
Förälskade fåglar  I& II
Celebrating Life Celebrating Life /
Hyllning till Livet
Contemplation Contemplation
Tears / Tårar Tears / Tårar
Voyage of Life Voyage of Life /
Livets Seglats
Serpent in Orchid Serpent in Orchid /
Snok i Orkidé
Fruits of Life Fruits of Life /
Livets frukter
the Hedgehog the Hedgehog / Igelkotten
Life on Earth Life on Earth /
Livet på Jorden
Bosom Hearts Bosom Hearts /
Bröstdroppar
Prelude Prelude / Preludium
Infinite Love / Oändlig kärlek Infinite Love /
Oändlig kärlek
The Eggthief The Eggthief / Äggtjuven
Bodley venture life / Våga Leva Livet Boldly Venture Life /
Våga Leva Livet
Curious / Nyfiken Curious / Nyfiken
Frisky / Yster Frisky / Yster
Merry / Glad Merry / Glad
Delighted / Belåten Delighted / Belåten
When You Wish Upon A Star / Ser du stjärnan i det blå When You Wish upon
a Star
The Hug / Kramen The Hug / Kramen


 

back

Home Sculptures Info at Work Context About Contact Mosaics  
 
© Copyright 2000-2023 Kerstin Merlin Eriksdotter / QBRITS AB