Kerstin Merlin Eriksdotter
     
Home Sculptures Info   at Work Context About Contact Mosaics  
Language:  -Svenska
-English
 
 
Molnseglaren - back
Photo:Merlin

Natten gick hän, det grydde till dag och de seglade ständigt (Molnseglaren)
Size approx. 170 x 140 cm
 

Molnseglaren - back

Photo:Merlin

Udden Skulptur 2016
”Molnseglaren” speglar havets betydelse för människan i alla tider; det livsviktiga fisket och sjötransporter av allhanda slag
(inte minst av sten som i fallet med Udden). Havet har lockat såväl som skrämt och buret hennes outsläckliga nyfikenhet och upptäckarlust på sin vågrygg. Skulpturen har med sin förenklade form även beröringspunkter med hällristningarna i området.
Men den kan också ses som livets och själens oändliga resa... "Himlakropparnas” bana i kompositionen kan förstärka känslan av kontakt över tid – då, nu och sedan. Gallerverket i bågen kan med ljusets hjälp ge en illusion av vågskum, tidens gång och riktning. Formen, som även kan ses från havet, kan föra tanken till ett öga som kanske skådar in i framtiden...
När solen går ned i väster tänds guldet i seglet.

Titeln är hämtad ur Odysséen, där Homeros bevingade ord i Erland Lagerlöfs underbara översättning innefattar och summerar allt:

“Natten gick hän, det grydde till dag och de seglade ständigt”
 

Pictures from the installation of the sculpture at Udden Sculpture Park in Hunnebostrand, Sweden
Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren
Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren
Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren
Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren
Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren Installation of Molnseglaren
Many thanks to Hans Leutscher for the excellent installation of the sculpture.

photo: Merlin

   
The opening of Udden Sculpture 2016  
The opening of Udden Sculpture 2016 The opening of Udden Sculpture 2016 The opening of Udden Sculpture 2016
The opening of Udden Sculpture 2016 The opening of Udden Sculpture 2016 The opening of Udden Sculpture 2016
The opening of Udden Sculpture 2016 The opening of Udden Sculpture 2016 The opening of Udden Sculpture 2016
   

photo: Merlin


How the "Molnseglaren" was done.

 
Additional picture from Udden Skulpturpark and the installation can be found at
Udden Skulpturpark Facebook and
Udden Skulpturpark Homepage
back

Home Sculptures Info at Work Context About Contact Mosaics  
 
© Copyright 2000-2023 Kerstin Merlin Eriksdotter / QBRITS AB